Lad os hjælpe med de vigtige spørgsmål


1.png

Zoom ud. Lad os starte med det store billede. Hvad optager dine kunder og dine medarbejdere? Hvordan skaber du værdi for dem? Hvordan hjælper du dem til at opnå bedre resultater? Hvad er mulighederne – og hvor er knasterne?

Vores rejse sammen begynder med at fokusere på den kontekst, som er så afgørende for din forretning. Først derefter ser vi på, hvordan kommunikation kan bidrage. Hvilket indhold, hvilket format og hvilke kanaler, der egner sig bedst til at nå dit publikum. Det er sådan, vi ser skoven for bare træer.

Vi kan hjælpe med:

 

 • Kommunikationsstrategier

 • Taktisk planlægning og kampagner

 • Udvikling af budskabs-platform

 • Corporate branding


3.png

Den gode tekst har stadig afgørende betydning i dagens ofte gennemdigitaliserede kommunikationsarbejde. Teksterne er med til at afgøre, om din kommunikation lykkes - eller helt rammer ved siden af. 

Det gælder i utallige sammenhænge: Hvad enten teksten skal bruges til at fortælle gode historier og spændende oplevelser, vække forståelse og sympati, skabe debat og sætte en dagsorden, forsvare eller angribe, opbygge konsensus eller nedrive fordomme, præcisere det problematiske, beskrive det komplekse og indviklede -  eller mest af alt vække opmærksomhed og øge salget simpelthen!

Er teksterne gode nok, er man nået et langt stykke. I Kontekst Kommunikation har vi mange års erfaring med at producere kvalitets-tekster i mange forskellige genrer og til mange formater og platforme. Ofte sørger vi også for design, layout og den tekniske produktion.

 

Vi kan hjælpe med: 

 • Content marketing – kvalitetsindhold til dine platforme

 • Pressemeddelelser

 • Sociale medier

 • Undersøgelser og rapporter

 • Holdningstekster – kronikker, debatindlæg, blogs

 • Årsberetninger, magasiner, nyhedsbreve, brochurer, annoncer og bøger

 • Artikler, interview og reportager

 • Storytelling

 • Casehistorier

 • Video

 • Websites


Kan du se skoven (3).png

Du kan ikke kontrollere alt – men du kan være beredt. Har du gjort dit forarbejde og har øje for, hvordan verden omkring dig kan ændre sig i det kommende år? Hvad sker der politisk og internationalt? Hvilke træk planlægger konkurrenterne? Hvilke trends er fremherskende hos kunderne? Hvilke temaer optager pressen? Og på hvilken måde kan du være med til at præge agendaen?

 

Vi kan hjælpe med:

 • Interessentanalyse

 • Trendanalyser

 • Issuesmanagement


2.png

Forberedelse er nøglen til succes - også når man taler med medierne. De færreste virksomheder og organisationer har behov at blive klædt på til et kritisk interview i Deadline eller Kontant – og heldigvis for det. Men derfor kan det alligevel betale sig at være forberedt, når man kommunikerer med medierne.

I Kontekst Kommunikation har vi mange års erfaring med et tillidsbaseret og troværdigt samarbejde med medierne. Vi ved, hvordan vores kunder brænder for at fortælle om deres resultater, vi kender mediernes præmisser – og nogle gange er interesserne sammenfaldende. Så sørger vi for at få informationen ud, at de rette journalister får det relevante indhold, at interviewaftalerne bliver formidlet osv.

Samtidig hjælper vi med det grundlæggende arbejde. Vi udvikler effektive budskabsplatforme, vi udvikler handlingsplaner, vi uddanner og medietræner talspersoner mv. Og skulle det hele en sjælden gang brænde på, så har vi også erfaring i at hjælpe med krisestyring og pressehåndtering.

Vi kan hjælpe med:

 • PR og kontakt til journalister og medier

 • Udvikling af budskabsplatform samt budskabstræning

 • Medietræning

 • Talspersoner – skræddersyet træning og individuelle handlingsplaner.

 • Krisestyring og pressehåndtering

intern.png

En god intern kommunikation er afgørende for, at en virksomhed eller organisation opnår positive resultater. Hvis ikke det står klart for alle medarbejdere, hvilke mål virksomheden arbejder henimod, og hvilke værdier, der skal være ledende for virksomhedens ageren, så spildes meget tid. I bedste fald. I værste fald mister virksomheden pusten. For eksempel i form af, at dygtige medarbejdere forlader den. Undersøgelser viser, at den væsentligste grund til, at medarbejdere siger deres job op, er utilfredshed med nærmeste chef. Det handler om ledelsesstil – som i høj grad handler om kommunikation.

I Kontekst Kommunikation har vi mange års erfaring med at hjælpe ledelsen i virksomheder med at skabe en kultur og implementere instrumenter, der fremmer konstruktiv kommunikation. Flere af os har ledet kommunikationsfunktioner i vanskelige forandringsprocesser – herunder fusioner, hvor forskellige kulturer skal forenes i arbejdet for en fælles fremtid.

VI KAN HJÆLPE MED:

 • Udvikling af intern kommunikationsstrategi

 • Intern forankring af virksomhedens strategi, identitet og organisatoriske forandringer

 • Employer Branding: Udvikling af strategi for, hvordan man tiltrækker og fastholder attraktive medarbejdere

 • Identifikation af kerneværdier og etablering af budskabsplatform

 • Linje- og lederkommunikation: Uddannelse af ledere til at blive bedre kommunikatører og udvikling af processer for god ledelseskommunikation

 • Implementering af kommunikationskanaler: intranet, interne sociale medier og trykte medier

 • Interim intern kommunikationsafdeling


Alle-ikoner.png

Læs mere om de 6 fokusområder herunder

>>>>