Vi har erfaringer med mange brancher, men har særlig indsigt på disse indsatsområder.

 
Teknologi.png

Den digitaliserede teknologiske udvikling er en vidtfavnende og fantastisk spændende verden, som vi har beskæftiget os med i mange år. Vi har et indgående og erfaringsbaseret kendskab til udfordringerne og mulighederne – både set indefra og udefra.

Kultur.png

Det er mange gode historier og vigtige sager i de danske kultur- og medlems-organisationer. Men dem, der vinder medlemmernes gunst, politikernes opmærksomhed og befolkningens hjerter, er de organisationer, der formår at skabe opmærksomhed omkring sig selv. 

CSR.png

Verdensmålenes betydning vil vokse betragteligt i de kommende år – ikke bare politisk, men også mediemæssigt og forretningsmæssigt. For de virksomheder, der forholder proaktivt og synligt til dem, kan de rumme et stort forretningspotentiale.

 
Energi-ikon-m-text.png

Energiforsyning spiller en stadig vigtigere rolle i vort højtudviklede samfund. Der er behov for at udvikle nye energikilder og brug for politiske tiltag og ændringer i adfærd hos virksomheder og borgerne. Alt dette kræver kommunikation - mellem forskere, producenter, politikere og forbrugere.
 

Kontekst.CM-ikon.png

Lad os finde og fortælle de gode historier, som udspringer fra din virksomhed. Vi taler lige så gerne om content branding som om content marketing. Vi kan både hjælpe med at sende kunderne afsted på vej mod den berømte salgstrakt – og med at brande, synliggøre og understøtte virksomhedens corporate brand i det hele taget.

Fødevareikon.Nyt2.png

Danmark er en fødevarenation, og fremtidens potentiale er enormt. Men kampen om opmærksomheden mellem aktørerne på fødevare-scenen er stor, og tonen er skarp i diskussionen om bæredygtighed og sundhed. Klare budskaber er en forudsætning
for at lykkes.
 

Lad os hjælpe med de vigtige spørgsmål


1.png

Zoom ud. Lad os starte med det store billede. Hvad optager dine kunder og dine medarbejdere? Hvordan skaber du værdi for dem? Hvordan hjælper du dem til at opnå bedre resultater? Hvad er mulighederne – og hvor er knasterne?

Vores rejse sammen begynder med at fokusere på den kontekst, som er så afgørende for din forretning. Først derefter ser vi på, hvordan kommunikation kan bidrage. Hvilket indhold, hvilket format og hvilke kanaler, der egner sig bedst til at nå dit publikum. Det er sådan, vi ser skoven for bare træer.

Vi kan hjælpe med:

 

 • Kommunikationsstrategier

 • Taktisk planlægning og kampagner

 • Udvikling af budskabs-platform

 • Corporate branding


3.png

Den gode tekst har stadig afgørende betydning i dagens ofte gennemdigitaliserede kommunikationsarbejde. Teksterne er med til at afgøre, om din kommunikation lykkes - eller helt rammer ved siden af. 

Det gælder i utallige sammenhænge: Hvad enten teksten skal bruges til at fortælle gode historier og spændende oplevelser, vække forståelse og sympati, skabe debat og sætte en dagsorden, forsvare eller angribe, opbygge konsensus eller nedrive fordomme, præcisere det problematiske, beskrive det komplekse og indviklede -  eller mest af alt vække opmærksomhed og øge salget simpelthen!

Er teksterne gode nok, er man nået et langt stykke. I Kontekst Kommunikation har vi mange års erfaring med at producere kvalitets-tekster i mange forskellige genrer og til mange formater og platforme. Ofte sørger vi også for design, layout og den tekniske produktion.

 

Vi kan hjælpe med: 

 • Content marketing – kvalitetsindhold til dine platforme

 • Pressemeddelelser

 • Sociale medier

 • Undersøgelser og rapporter

 • Holdningstekster – kronikker, debatindlæg, blogs

 • Årsberetninger, magasiner, nyhedsbreve, brochurer, annoncer og bøger

 • Artikler, interview og reportager

 • Storytelling

 • Casehistorier

 • Video

 • Websites


Kan du se skoven (3).png

Du kan ikke kontrollere alt – men du kan være beredt. Har du gjort dit forarbejde og har øje for, hvordan verden omkring dig kan ændre sig i det kommende år? Hvad sker der politisk og internationalt? Hvilke træk planlægger konkurrenterne? Hvilke trends er fremherskende hos kunderne? Hvilke temaer optager pressen? Og på hvilken måde kan du være med til at præge agendaen?

 

Vi kan hjælpe med:

 • Interessentanalyse

 • Trendanalyser

 • Issuesmanagement


2.png

Forberedelse er nøglen til succes - også når man taler med medierne. De færreste virksomheder og organisationer har behov at blive klædt på til et kritisk interview i Deadline eller Kontant – og heldigvis for det. Men derfor kan det alligevel betale sig at være forberedt, når man kommunikerer med medierne.

I Kontekst Kommunikation har vi mange års erfaring med et tillidsbaseret og troværdigt samarbejde med medierne. Vi ved, hvordan vores kunder brænder for at fortælle om deres resultater, vi kender mediernes præmisser – og nogle gange er interesserne sammenfaldende. Så sørger vi for at få informationen ud, at de rette journalister får det relevante indhold, at interviewaftalerne bliver formidlet osv.

Samtidig hjælper vi med det grundlæggende arbejde. Vi udvikler effektive budskabsplatforme, vi udvikler handlingsplaner, vi uddanner og medietræner talspersoner mv. Og skulle det hele en sjælden gang brænde på, så har vi også erfaring i at hjælpe med krisestyring og pressehåndtering.

Vi kan hjælpe med:

 • PR og kontakt til journalister og medier

 • Udvikling af budskabsplatform samt budskabstræning

 • Medietræning

 • Talspersoner – skræddersyet træning og individuelle handlingsplaner.

 • Krisestyring og pressehåndtering

intern.png

En god intern kommunikation er afgørende for, at en virksomhed eller organisation opnår positive resultater. Hvis ikke det står klart for alle medarbejdere, hvilke mål virksomheden arbejder henimod, og hvilke værdier, der skal være ledende for virksomhedens ageren, så spildes meget tid. I bedste fald. I værste fald mister virksomheden pusten. For eksempel i form af, at dygtige medarbejdere forlader den. Undersøgelser viser, at den væsentligste grund til, at medarbejdere siger deres job op, er utilfredshed med nærmeste chef. Det handler om ledelsesstil – som i høj grad handler om kommunikation.

I Kontekst Kommunikation har vi mange års erfaring med at hjælpe ledelsen i virksomheder med at skabe en kultur og implementere instrumenter, der fremmer konstruktiv kommunikation. Flere af os har ledet kommunikationsfunktioner i vanskelige forandringsprocesser – herunder fusioner, hvor forskellige kulturer skal forenes i arbejdet for en fælles fremtid.

VI KAN HJÆLPE MED:

 • Udvikling af intern kommunikationsstrategi

 • Intern forankring af virksomhedens strategi, identitet og organisatoriske forandringer

 • Employer Branding: Udvikling af strategi for, hvordan man tiltrækker og fastholder attraktive medarbejdere

 • Identifikation af kerneværdier og etablering af budskabsplatform

 • Linje- og lederkommunikation: Uddannelse af ledere til at blive bedre kommunikatører og udvikling af processer for god ledelseskommunikation

 • Implementering af kommunikationskanaler: intranet, interne sociale medier og trykte medier

 • Interim intern kommunikationsafdeling


Alle-ikoner.png

Læs mere om de 6 fokusområder herunder

>>>>

Forhold omkring energi indeholder ofte aspekter, som kan være komplekse at formidle.

Effektiv kommunikation om energi

Energiforsyning spiller en stadig vigtigere rolle i vort højtudviklede og digitaliserede samfund. Samtidig har vi behov for at udvikle nye energikilder og teknologier - og integrere dem. Ligesom der er brug for politiske tiltag og ændringer i adfærd hos virksomheder og borgerne.

Alt dette kræver kommunikation - mellem forskere, producenter, politikere og forbrugere. Men forhold omkring energi indebærer ofte tekniske aspekter, som kan være komplekse at formidle.

Vi har erfaring med at kommunikere om energi. Både i forhold til eksperter, politikere og borgere. Vi arbejder ud fra en grundlæggende indsigt i dele af energisektoren, dens teknologier, vilkår og interessenter.

Kontakt os for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Vi kender terminologien, og vi ved, hvordan den komplicerede teknologi forklares og perspektiveres, så nytteværdi og forretningsfordele står klart og enkelt.

Solid erfaring fra de største brands

I Kontekst Kommunikation råder vi tilsammen over +50 års erfaring med at udvikle og eksekvere PR- og kommunikationsopgaver for teknologivirksomheder. Vi har et indgående og erfaringsbaseret kendskab til muligheder og udfordringer, både set indefra og udefra. Vores erfaring er baseret på arbejde for en række af verdens helt store globale it-brands, herunder IBM, Intel, Lenovo og Verizon. Men også fra danske teknologivirksomheder som fx Stibo og Mondo.

Vi kender terminologien
Hos os behøver du ikke forklare, hvad begreber som internet of things, big data, ai, vr, cloud, fin-tech, cobotics osv. dækker over. Vi kender terminologien – og vi ved, hvordan den komplicerede teknologi forklares og perspektiveres, så nytteværdi og forretningsfordele står klart og enkelt.

Vi holder os opdaterede
Vi sørger løbende for at holde os opdaterede ved at følge debatten og nyhedsstrømmen inden for it og digitalisering i både danske og internationale medier. Ind i mellem anmelder vi også bøger om den digitale udvikling fra toneangivende internationale forfattere for dagblade i Danmark.

Kontakt os gerne for en uforpligtende dialog om, hvordan vi kan hjælpe med at afdække de gode muligheder, strukturere indsatsen og eksekvere på kommunikationsarbejdet for din teknologivirksomhed.

...dem, der vinder medlemmernes gunst, politikernes opmærksomhed og befolkningens hjerter er de organisationer, der formår at skabe opmærksomhed omkring sig selv.

Få jeres mærkesag på dagsordenen

Lad os hjælpe med at skære historierne og skabe relationerne
Vi har mange års erfaring med at navigere i kulturbranchen og ved, hvordan vi skal skabe ørenlyd og opmærksomhed omkring dine debatsager. Det handler først om fremmest om at vælge de rigtige historier og dernæst om, hvordan de bliver konstrueret og formidlet videre. Det handler om at sammentænke alt det, I gør på egne platforme med den dialog, I initierer med politikere, medlemmer og samarbejdspartnere. Det handler om relationer og troværdighed. Og det kan vi hjælpe jer med.

Vi har kendskab til paletten af effektive midler herunder udformning af rapporter og tryksager, afholdelse af konferencer, produktion af artikler, websites, digitale kampagner, pressearbejde, dialog med politikere, mv. TBF…

Vi kan hjælpe din virksomhed med at kortlægge, hvordan I med afsæt i verdensmålene kan udvikle forretningen.

FN's verdensmål har også betydning for din virksomhed

Danmark er et af de næsten 200 lande, som har skrevet under på FN's verdensmål, der skal sikre en mere bæredygtig udvikling på jordkloden inden 2030.  Mange tror, at verdensmålene kun handler om udviklingslandene - og om, hvad stater og regeringer kan gøre for at afskaffe ekstrem fattigdom, bekæmpe ulighed og bremse klimaudfordringerne. Det er forkert. Verdensmålene handler i høj grad om, hvad den enkelte virksomhed og organisation kan gøre, for at målene indfries – også i Danmark.

Megatrend, der kun vil vokse
Verdensmålenes betydning vil vokse i de kommende år – ikke bare politisk, men også mediemæssigt og forretningsmæssigt. For de virksomheder, der forholder sig proaktivt og synligt til dem, kan de rumme et stort forretningspotentiale. Indsatsen for at nå målsætningerne vil skabe en stor efterspørgsmål på produkter, koncepter og ydelser, som bidrager til at indfri målene.

Hvor arbejder I med - og hvor arbejder I mod?
Vi kan hjælpe din virksomhed med at kortlægge, hvordan I med afsæt i verdensmålene kan udvikle forretningen, og hvordan I synliggør dette over for kunder, potentielle kunder og andre samarbejdspartnere. En sådan kortlægning kan for eksempel starte med en workshop.

Vi vil også gerne hjælpe jer med at kortlægge, hvor I eventuelt modarbejder verdensmålene, og udarbejde handlingsplaner for, hvordan I kan ændre kurs på de områder.

Kontakt os gerne for en uforpligtende dialog om, hvilke muligheder, der ligger og venter på jer. 

.

Kontekst.CM-ikon.png
Vi taler lige så gerne om content branding som om content marketing. Vi kan både hjælpe med at sende kunderne afsted på vej mod den berømte salgstrakt – og med at brande, synliggøre og understøtte virksomhedens corporate brand i det hele taget.

 

Lad de stærke fortællinger brande din virksomhed

I Kontekst Kommunikation mestrer vi kunsten at finde og fortælle de gode historier og de spændende perspektiver, som udspringer fra din virksomhed. Så kan du bedre opbygge kendskabet, øge tilliden og fastholde kontakten til dine kunder og alle de andre, der omgiver din virksomhed.

Content marketing er nyt. I takt med, at udviklingen og anvendelsen af de digitale platforme fortsætter, giver det god mening at producere godt indhold, der nemt kan deles og bruges til at genskabe dialogen med alle dem, der har vendt ryggen til de gamle reklameformater og til en vis grad også de gamle medier. Man kan ikke bare regne med at møde sine målgrupper de samme steder i dag som i går. 

Og alligevel ikke nyt. Når det er sagt, er det selvfølgelig ikke nyt, at virksomheder differentierer sig i både egne og andres medier gennem indhold, som kan være nyttigt, inspirerende, praktisk, debatskabende, agendasættende, sjovt, salgsfremmende, advarende, rådgivende, oplysende, værdidefinerende - og meget mere.

Kort sagt indhold, der styrker kunderelationen og gør virksomheden til andet og mere end bare en leverandør, men også til en troværdig partner, en vigtig kilde til viden, en thought-leader der viser vej.

Troværdighed kræver mere end blot 'likeability'. I Kontekst Kommunikation har vi mange års erfaring med skabe indhold, historier og fortællinger, der bygger på ligedele autenticitet og interessant indhold, og som understøtter virksomhedens forretningsmål. Det handler om at sætte et klart fokus og om modet til at tro på den langvarige indsats. Frem for alt handler det om at levere varen hver gang. Skuffede indholdsforbrugere kommer sjældent igen.  

Derfor taler vi lige så gerne om content branding som om content marketing. Vi kan både hjælpe med at sende kunderne afsted på vej mod den berømte salgstrakt – og med at brande, synliggøre og understøtte virksomhedens corporate brand i det hele taget. Med den gode fortælling og det klare budskab i centrum formidler vi via tekster, videoer, lyd, infografik, flotte fotografier og stilsikkert layout – og gerne en blanding af det hele. Vi producerer både digitale formater eller flotte magasiner og bøger af papir, der kan holde i 100 år.

Kontakt Michael Kirkeby og få en uforpligtende dialog om, hvordan vi kan hjælpe med at afdække mulighederne for din virksomhed.

.

Det gælder om at have sin identitet og sin dagsorden på plads for at at få succes på fødevarescenen.

Vi serverer din fantastiske fødevarefortælling

Aldrig har vi talt så meget om mad som nu. Mad som en global udfordring, hvor det handler om at brødføde en voksende verdensbefolkning sikkert og bæredygtigt. Mad som national og regional vækstmotor, hvor organisationer og virksomheder både samarbejder og konkurrerer om markedet og dagsordenen.

Og mad som hverdagsoverlevelse og nydelse, hvor utallige aktører står på spring for at levere praktiske, sunde, sanselige, unikke oplevelser, der både mætter, glæder og måske endda iscenesætter den enkelte forbruger.

Har du styr på din fortælling?
Lige meget hvor man er i hele dette landskab, står ét klart: det gælder om at have sin fortælling og sin dagsorden på plads, hvis man vil sikre sin tilstedeværelse på markedet.

Vi kan hjælpe med at identificere, hvad der adskiller jeres virksomhed, organisation eller produkt fra alle de andre, hvad enten det er jeres oprindelse og historie, jeres værdier, jeres tilgang til bæredygtighed og effektivitet, jeres bidrag til den globale agenda eller jeres unikke innovation.

Og så kan vi hjælpe med at få budskabet ud, gennem kreative fortællinger eller markante debatindlæg, gennem traditionelle eller sociale medier. Eller gennem interaktion med jeres interessenter, for eksempel via events eller digital dialog.

.

 

MØD TEAMET

SE KUNDERNE

KONTAKT OS