grøn omstilling

FN’s Verdensmål åbner et kæmpe marked for danske energi-løsninger

FN’s Verdensmål åbner et kæmpe marked for danske energi-løsninger

I 2015 vedtog FN 17 ambitiøse verdensmål for bæredygtig udvikling på kloden. Et af målene handler om energi. Det åbner store eksportmuligheder for danske energivirksomheder. Men hvordan kommer små og mellemstore virksomheder i gang med at udfolde potentialet i verdensmålene?