Omfattende formidlings-opgave: Brint og grøn omstilling

For kort tid siden havde vi den glæde – sammen med gode kolleger – at arrangere indvielsen af et af Europas største og mest avancerede brintanlæg - af sin art. Indvielsen er den foreløbige kulmination på en formidlingsopgave, som har strukket sig over et par år og omfatter udarbejdelse af kommunikationsstrategi og -plan, position paper, website, sociale mediekanaler, brochurer, videoer, præsentationer, posters og PR.

Som det første i Europa omdanner anlægget el til brint ved hjælp af vandbaseret elektrolyse i et omfang, hvor der dagligt kan produceres 500 kg brint.

Fra vindmøllestrøm til grøn brint
Hvorfor er det interessant? Det er det, fordi anlægget viser, hvordan man via denne type elektrolyse kan lagre strøm – herunder strøm fra vindmøller – i form af brint i større skala. På anlægget vil man henover de kommende år blive klogere på, hvornår det kan betale sig at omdanne el til brint.

Anlægget skal også gøre os klogere på, i hvilken udstrækning elektrolyse kan være med til at styre balancen i el-nettet - en udfordring, der kun bliver større i takt med, at vi får mere vind i nettet – altså en kilde, som populært sagt leverer energi, som vinden blæser.  

Og hvad så med den brint, der produceres? Den leveres til kunder i bla metalindustrien og til 5 brinttankstationer i landet.

Danmark er foregangsland
Der er mange spændende perspektiver i den brintproduktion, som nu er gået i gang i Hobro. For ja. HyBalance – som anlægget hedder – ligger i Hobro til trods for, at det er den globale gaskoncern med hovedsæde i Frankrig Air Liquide, som er hovedinvestor. Danmarks status som foregangsland inden for vedvarende energi med 40% af strømmen leveret af vindmøller er en af grundene til, at Danmark er valgt som lokation.

HyBalance er et first-of-a-kind projekt, og der var blandt de 100 deltagere i indvielsen mange ledende profiler inden for brintbranchen på såvel dansk som europæisk niveau.

Tag fat i Marie-Louise Arnfast på +45 4056 3436 eller send en mail via mla@kontekstkommunikation.dk for en dialog om, hvordan vi kan synliggøre jeres historie om fremtidens energi.