CASE: Serie om død skabte liv på Facebook

Hvordan skaber man debat om et svært emne som døden? Vi producerede en serie interview for Landforeningen Liv&Død, som firedoblede antallet af følgere på Facebook.

liv&Dødcase.png

 

Det er ingen hemmelighed, at der er langt flere solskins- end regnvejrshistorier på Facebook. Men Facebook kan også bruges til at skabe engagement om livets mere alvorlige sider – for slet ikke at tale om et tungt emne som døden og dens følgeskab af følelser, der handler om sorg og håb, angst og vemod. 

Landsforeningen Liv&Død arbejder for at nedbryde tabuiseringen af døden og på at skabe større åbenhed omkring emnet, der før eller siden får betydning for os alle – men som det alligevel kan være vanskeligt at sætte ord på.

Til det formål valgte vi at interviewe seks kendte personligheder, som kunne dele ud deres erfaringer og betragtninger. Mogens Lykketoft, Ole Hartling, Ole Olsen, Helle Degn, Lisbet Dahl og Leif Skov er alle født i 1946, de tilhører alle danmarkshistoriens største generation – og de var alle villige til at stille op til interview for Landsforeningen og fortælle om deres tanker om døden.

Der er samtidig tale om meget forskellige personer med vidt forskellige baggrunde. Det afspejler sig også i deres svar og syn på livets store spørgsmål. Interviewene er interessante hver for sig. Og samlet set når de godt rundt om det vanskelige emne, som derved helt bogstaveligt talt bliver grundigt italesat.

Det har været til stor gavn og glæde for mange. I hvert fald at dømme ud fra antal visninger, kommentarer, likes og delinger. Det største antal visninger opnåede tidl. overlæge og formand for Etisk Råd, Ole Hartling, der delte både meget præcise og meget rørende refleksioner over tabet af sit livs ’to koner’. Videoen fik en halv million visninger, 2600 delinger, 6400 likes og hundredevis af kommentarer. Men de øvrige interview nåede også langt ud over rampen – se og/eller læs dem alle ved at besøge Landsforeningen Liv&Døds hjemmeside her.

Projektet helt kort

  • Seks kortere ’reklame-videoer’ med interview-highlights – til Liv& Døds Facebookside, hjemmeside og YouTube-kanal
  • Lange, udfoldede tekstinterview på foreningens hjemmeside
  • Firedobling af foreningens følgere på Facebook
  • Markant flere besøg på foreningens hjemmeside
  • Præcis og vedkommende understøttelse af foreningens formål om at nedbryde tabuiseringen af døden.