Vi har erfaringer med mange brancher, men har særlig indsigt på disse indsatsområder.

 
Teknologi.png

Den digitaliserede teknologiske udvikling er en vidtfavnende og fantastisk spændende verden, som vi har beskæftiget os med i mange år. Vi har et indgående og erfaringsbaseret kendskab til udfordringerne og mulighederne – både set indefra og udefra.

Kultur.png

Det er mange gode historier og vigtige sager i de danske kultur- og medlems-organisationer. Men dem, der vinder medlemmernes gunst, politikernes opmærksomhed og befolkningens hjerter, er de organisationer, der formår at skabe opmærksomhed omkring sig selv. 

CSR.png

Verdensmålenes betydning vil vokse betragteligt i de kommende år – ikke bare politisk, men også mediemæssigt og forretningsmæssigt. For de virksomheder, der forholder proaktivt og synligt til dem, kan de rumme et stort forretningspotentiale.

 
Energi-ikon-m-text.png

Energiforsyning spiller en stadig vigtigere rolle i vort højtudviklede samfund. Der er behov for at udvikle nye energikilder og brug for politiske tiltag og ændringer i adfærd hos virksomheder og borgerne. Alt dette kræver kommunikation - mellem forskere, producenter, politikere og forbrugere.
 

Kontekst.CM-ikon.png

Lad os finde og fortælle de gode historier, som udspringer fra din virksomhed. Vi taler lige så gerne om content branding som om content marketing. Vi kan både hjælpe med at sende kunderne afsted på vej mod den berømte salgstrakt – og med at brande, synliggøre og understøtte virksomhedens corporate brand i det hele taget.

Fødevareikon.Nyt2.png

Danmark er en fødevarenation, og fremtidens potentiale er enormt. Men kampen om opmærksomheden mellem aktørerne på fødevare-scenen er stor, og tonen er skarp i diskussionen om bæredygtighed og sundhed. Klare budskaber er en forudsætning
for at lykkes.