Forhold omkring energi indeholder ofte aspekter, som kan være komplekse at formidle.

Effektiv kommunikation om energi

Energiforsyning spiller en stadig vigtigere rolle i vort højtudviklede og digitaliserede samfund. Samtidig har vi behov for at udvikle nye energikilder og teknologier - og integrere dem. Ligesom der er brug for politiske tiltag og ændringer i adfærd hos virksomheder og borgerne.

Alt dette kræver kommunikation - mellem forskere, producenter, politikere og forbrugere. Men forhold omkring energi indebærer ofte tekniske aspekter, som kan være komplekse at formidle.

Vi har erfaring med at kommunikere om energi. Både i forhold til eksperter, politikere og borgere. Vi arbejder ud fra en grundlæggende indsigt i dele af energisektoren, dens teknologier, vilkår og interessenter.

Kontakt os for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer.