Vi kan hjælpe din virksomhed med at kortlægge, hvordan I med afsæt i verdensmålene kan udvikle forretningen.

FN's verdensmål har også betydning for din virksomhed

Danmark er et af de næsten 200 lande, som har skrevet under på FN's verdensmål, der skal sikre en mere bæredygtig udvikling på jordkloden inden 2030.  Mange tror, at verdensmålene kun handler om udviklingslandene - og om, hvad stater og regeringer kan gøre for at afskaffe ekstrem fattigdom, bekæmpe ulighed og bremse klimaudfordringerne. Det er forkert. Verdensmålene handler i høj grad om, hvad den enkelte virksomhed og organisation kan gøre, for at målene indfries – også i Danmark.

Megatrend, der kun vil vokse
Verdensmålenes betydning vil vokse i de kommende år – ikke bare politisk, men også mediemæssigt og forretningsmæssigt. For de virksomheder, der forholder sig proaktivt og synligt til dem, kan de rumme et stort forretningspotentiale. Indsatsen for at nå målsætningerne vil skabe en stor efterspørgsmål på produkter, koncepter og ydelser, som bidrager til at indfri målene.

Hvor arbejder I med - og hvor arbejder I mod?
Vi kan hjælpe din virksomhed med at kortlægge, hvordan I med afsæt i verdensmålene kan udvikle forretningen, og hvordan I synliggør dette over for kunder, potentielle kunder og andre samarbejdspartnere. En sådan kortlægning kan for eksempel starte med en workshop.

Vi vil også gerne hjælpe jer med at kortlægge, hvor I eventuelt modarbejder verdensmålene, og udarbejde handlingsplaner for, hvordan I kan ændre kurs på de områder.

Kontakt os gerne for en uforpligtende dialog om, hvilke muligheder, der ligger og venter på jer. 

.